Webbutveckling med Javascript och Vue

Vue är ett JavaScript-ramverk som effektiviserar mitt arbete med att utveckla dynamiska funktioner för webbplatser. Jag använder det främst i utvecklingen av användargränssnitt, exempelvis interaktiva kontaktformulär och kundvagnar för e-handel. Mitt första projekt i Vue genomfördes 2016 med version 1. Den senaste versionen av Vue, som är version 3, erbjuder ännu fler möjligheter och förbättringar.